» 20.08.2018 – Anunţ selecție Director   [detalii]


» 30.07.2018 – Anunţ selecţie membru Consiliu de Administraţie :  http://www.primaria-suramica.ro


» Anunț vânzare teren

Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Şura Mică  SA ofera spre vanzare, pentru realizarea unei unitati economice in Parcul industrial Sura Mica, o parcela de teren cu utilitati in suprafata de 11.499 mp. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 0744 771823.


» 09.01.2017 – Anunț privind organizarea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Şura Mică  SA :  http://www.primaria-suramica.ro


» 30.01.2015 – Regulamentul de organizare și funcționare al parcului industrial – forma finală aprobată de Consiliul de administrație al administratorului de parc la data de 27.01.2015:   pdf_icon


» 21.11.2014 – Proiect regulament parc industrial

Potrivit prevederilor art.14 alin.(4) din Legea parcurilor industriale nr.186/2013, publicăm aici, spre luarea la cunoștință a rezidenților parcului, proiectul de Regulament de organizare și funcționare al Parcului industrial Șura Mică, cu 30 de zile înainte de adoptarea sa.


» 03.11.2014 – Proiect de modificare a impozitului pe construcții speciale în 2015

Începând de la 01.01.2015 ar putea fi aplicată scutirea de la plata impozitului pe construcții speciale în parcurile industriale, potrivit modificării Legii parcurilor industriale nr. 186/2013 (art. 20 lit. f ) aprobată  de Parlament la data de 30.09.2014, dacă aceasta va fi reaprobată în urma reexaminării solicitate de Președintele țării pe motiv că această scutire încalcă principiul neutralităţii şi echităţii fiscale prin impozitarea diferenţiată a unor categorii de operatori economici și că nu este oportună din punct de vedere economic întrucât determină diminuarea veniturilor bugetare.


» Oct. 2012 – Anunț selecție Director   [detalii]


» Aug. 2012 – Anunț selecție Membri C.A.   [detalii]