» 26.09.2012  Numire C.A. »

Adunarea Generala a Actionarilor SC Parcuri Industriale Sibiu-Sura Mica SA, intrunita in sedinta ordinara in data de 25.09.2012, a hotarat: se alege noul Consiliu de administratie al societatii, conform propunerii Comitetului de nominalizare, Consiliu format din:  Hasu Mariana, Lazar Gheorghe, Marin Mihai, Nicola Iordan, Niculescu Mircea.


» 03.09.2012 – Anunt rezultate selectie »

In urma anuntului de organizare a selectiei pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de administratie al SC Parcuri Industriale Sibiu-Sura Mica SA, s-au inscris pana la termenul limita de depunere a dosarelor un numar de 6 candidati.

In urma analizei dosarelor, Comitetul de nominalizare intrunit la data de 31.08.2012 a decis urmatoarele:

– Din punct de vedere al conditiilor de participare la selectie, au fost declarati admisi la prima faza a selectiei, prin indeplinirea acestor conditii, urmatorii candidati: Hasu Mariana, Lazar Gheorghe, Marin Mihai, Nicola Iordan, Niculescu Mircea.

Candidatul Parpala Catalin Mihai a fost declarat respins pentru neindeplinirea conditiei de experienta de minim 3 ani intr-o functie de conducere, intrucat societatea la care a avut/are calitatea de administrator nu a desfasurat activitate de la infiintare pana in prezent.

– Din punct de vedere al criteriilor de alcatuire a Consiliului de administratie conform prevederilor OUG 109/2011 si ale Procedurii de selectie aprobate de Consiliul de administratie, au fost selectati spre a fi propusi Adunarii generale a actionarilor pentru a forma Consiliul de administratie urmatorii candidati: Hasu Mariana, Lazar Gheorghe, Marin Mihai, Nicola Iordan, Niculescu Mircea.

Rezultatele hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind alegerea Consiliului de administratie vor fi publicate la data de 26.09.2012.


» 27.08.2012  Update »

Intrucat intrunirea comitetului de nominalizare pentru efectuarea selectiei candidatilor a fost reprogramata din motive obiective, lista candidatilor selectati va fi afisata la data de 03.09.2012.


» 10.08.2012 – Anunt organizare selectie »

SC PARCURI INDUSTRIALE SIBIU-SURA MICA SA cu sediul in Sura Mica, judetul Sibiu, organizeaza selectie pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Criteriile de selectie a candidatilor sunt urmatoarele:
– studii superioare;
– experienta de minim 3 ani intr-o functie de conducere din cadrul unei institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale;
– sa nu detina concomitent la data selectiei mai mult de 4 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in alte institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale.

Acte necesare depunerii dosarului:
– formular de inscriere (disponibil aici);
– copie carte de identitate;
– copie diploma de absolvire a studiilor in profesia detinuta;
– curriculum vitae model european;
– dovada privind experienta de minim 3 ani intr-o functie de conducere din cadrul unei institutii /autoritati /intreprinderi publice sau societati comerciale;
– declaratie pe proprie raspundere (disponibila aici).

Dosarele se pot depune pana la data de 17.08.2012 la sediul societatii din Sura Mica, Parc Industrial Parcela 10, judetul Sibiu, telefon de contact 0741582977.
Lista candidatilor selectati spre a fi propusi aprobarii AGA se va afisa pe aceasta pagina la data de 27.08.2012. La aceeasi data se va comunica si data publicarii pe site a listei candidatilor alesi de catre AGA ca membri ai Consiliului de Administratie al societatii.