Convocator AGA 29.05.2023

În conformitate cu prevederile art. 111-113, art. 117 alin. 4 şi art. 121 din Legea
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare şi cu
prevederile Actului constitutiv, Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Șura Mică S.A.

DOWNLOAD PDF