Raportul anual al administratorilor 2022

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, societatea comercială PARCURI INDUSTRIALE SIBIU –
ȘURA MICĂ SA a desfășurat activitatea de administrare și gestionare a Parcului Industrial Șura
Mică în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și ale Planului de
administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 04.05.2017.

DOWNLOAD PDF