CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor

Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Șura Mică S.A.
CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor
în şedinţă ordinară, pentru data de 30 mai 2024, ora 12:00,la sediul Soc. Parcuri
Industriale Sibiu – Şura Mică S.A., Şura Mică, Parc Industrial Parcela 10

DOWNLOAD PDF