Hotararea AGA din data 29.05.2023

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR – Nr. 23-2 din 29.05.2023

Adunarea Generala a Actionarilor Soc. Parcuri Industriale Sibiu-Sura Mica SA,
intrunita in sedinta ordinara in data de 29.05.2023 ora 13.00 la sediul societatii, legal
constituita prin participarea actionarilor reprezentand 91.95402% din drepturile de vot
(Primaria Municipiului Sibiu, Primaria Comunei Sura Mica, S.C. Drumuri si Poduri
S.A. si Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu),

DOWNLOAD PDF

Note explicative bilant 2022

Reglementările contabile aplicate la întocmirea situaţiilor financiare sunt cele prevăzute de Legea
Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru
aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat în conformitate cu principiile
contabile generale, respectiv: principiul continuităţii activităţii, principiul prudenţei, principiul independenţei
exerciţiului, principiul intangibilităţii, principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii,
principiul intangibilităţii, şi principiul necompensării.

DOWNLOAD PDF