Parcul Industrial Șura Mică este o infrastructură de afaceri înființată în anul 2002 din inițiativa comunei Șura Mică, deținând titlul de parc industrial nr. 7/2002 eliberat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării și Prognozei nr.358/05.11.2002.

Este situat în centrul țării, pe teritoriul administrativ al comunei Șura Mică, la 10 km NV de Sibiu, beneficiind de o localizare strategică la intersecția principalelor rute comerciale și turistice, naționale și internationale.

 

Teritoriul parcului industrial se desfășoară pe o suprafață de 98,05 ha, la care se adaugă drumurile locale necesar integrate de 0,56 ha, și este structurat astfel:

 • 83,96 ha – parcele industriale aflate în proprietatea a 25 investitori, cu suprafețe cuprinse între 0,2 si 17,00 ha ;
 • 14,09 ha – zona administrativă, gospodărie utilităţi, zone verzi şi zone de protecţie reţele, sistem rutier intern.

Parcul industrial Șura Mică funcționează sub directa gestionare și administrare a Soc. PARCURI INDUSTRIALE SIBIU – ȘURA MICĂ SA, întreprindere publică având ca acționar majoritar Comuna Șura Mică, care a fost înființată în anul 2002 și își desfășoară activitatea în baza Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

 

Localizare și acces

Parcul industrial este localizat la periferia nord-estică a comunei Șura Mică, la 10 km NV de municipiul Sibiu pe ruta Sibiu – Ocna Sibiului, având următoarele posibilități de acces:

 • 2 km de la autostrada A1 prin comuna Șura Mică (cu posibilitate de construire a unui drum de acces direct de la ieșirea din autostradă);
 • 6 km de la drumul național DN1;
 • 7 km de la aeroportul internațional Sibiu;
 • 1 km de la linia CFR Sibiu – Ocna Sibiului;
 • 1 km de la traseul mijloacelor de transport în comun.

 

Infrastructura comună existentă la limita de proprietate a parcelelor

 • rețea de drumuri interioare asfaltate pe două benzi de circulație cu o lățime de 7m;
 • alimentare cu energie electrică prin LES 20 KV cu rețea de distribuție interioară inclusiv stație de conexiuni și posturi de transformare de la medie la joasă tensiune pentru o putere instalată de 14 MW;
 • rețea de iluminat stradal;
 • rețea de gaze naturale de joasă presiune DN 250;
 • rețea de alimentare cu apă potabilă DN 160;
 • rețea de canalizare DN 250-315 cu stație de epurare în incinta parcului;
 • rețea de colectare ape pluviale cu descărcare în 3 canale naturale;
 • rețele de telefonie digitală și internet prin fibră optică sau unde radio.

 

Facilități (pe perioadă nedeterminată)

› Rezidenții parcului industrial beneficiază de scutire de la plata impozitului pe teren și clădiri sub formă de ajutor de minimis în limita a 200.000 Eur pe 3 ani fiscali consecutivi, iar ptr. firmele de transport în limita a 100.000 Eur pe 3 ani fiscali consecutivi (facilități ce se acordă numai firmelor care desfășoară activități economice în parcul industrial).

 

Servicii de administrare parc

Societatea administrator de parc asigură administrarea și gestionarea parcului industrial, cu predilecție a infrastructurii comune de utilități, constând în următoarele servicii:

 • paza obiectivelor şi reţelelor de utilităţi comune;
 • iluminatul stradal al parcului industrial;
 • întreţinerea infrastructurii de drumuri din incinta parcului;
 • întreţinerea spaţiilor verzi stradale, a rigolelor pentru apa pluvială şi a canalelor naturale din incinta parcului;
 • întreţinerea reţelelor de utilităţi comune ale parcului industrial.

Tariful de exploatare și administrare a parcului industrial este de 1,44 lei /mp /an +TVA. Acesta poate fi redus pe perioada construcției investiției, dar nu mai mult de 2 ani.

 

Alte servicii disponibile în Parcul industrial sau în Comuna Șura Mică 

»  servicii poștale prin Oficiul Poștal Șura Mică

»  automat bancar în comuna Șura Mică

»  restaurant-pensiune în Șura Mică

»  spălătorie auto și service auto în Șura Mică

»  ITP și service auto trafic greu în Parcul industrial