Administrare Parc

Serviciile Noastre

Societatea administrator de parc asigură administrarea și gestionarea parcului industrial, cu predilecție a infrastructurii comune de utilități, constând în următoarele servicii:

Servicii administrare parc

  • paza obiectivelor şi reţelelor de utilităţi comune;
  • iluminatul stradal al parcului industrial;
  • întreţinerea infrastructurii de drumuri din incinta parcului;
  • întreţinerea spaţiilor verzi stradale, a rigolelor pentru apa pluvială şi a canalelor naturale din incinta parcului;
  • întreţinerea reţelelor de utilităţi comune ale parcului industrial.

Alte servicii disponibile

  • servicii poștale prin Oficiul Poștal Șura Mică
  • automat bancar în comuna Șura Mică
  • restaurant-pensiune în Șura Mică
  • spălătorie auto și service auto în Șura Mică
  • ITP și service auto trafic greu în Parcul industrial

Facilități

Rezidenții parcului industrial beneficiază de scutire de la plata impozitului pe teren și clădiri sub formă de ajutor de minimis în limita a 200.000 Eur pe 3 ani fiscali consecutivi, iar ptr. firmele de transport în limita a 100.000 Eur pe 3 ani fiscali consecutivi (facilități ce se acordă numai firmelor care desfășoară activități economice în parcul industrial).