157168374_5118122668229370_8727480300329930049_n

Parc Industrial Sura Mica

Prezentare

Parcul Industrial Șura Mică este o infrastructură de afaceri înființată în anul 2002 din inițiativa comunei Șura Mică, deținând titlul de parc industrial nr. 7/2002 eliberat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării și Prognozei nr.358/05.11.2002.

Este situat în centrul țării, pe teritoriul administrativ al comunei Șura Mică, la 10 km NV de Sibiu, beneficiind de o localizare strategică la intersecția principalelor rute comerciale și turistice, naționale și internationale.

Teritoriul parcului industrial se desfășoară pe o suprafață de 98,05 ha, la care se adaugă drumurile locale necesar integrate de 0,56 ha, și este structurat astfel:

 • 83,96 ha – parcele industriale aflate în proprietatea a 25 investitori, cu suprafețe cuprinse între 0,2 si 17,00 ha ;
 • 14,09 ha – zona administrativă, gospodărie utilităţi, zone verzi şi zone de protecţie reţele, sistem rutier intern.

Parcul industrial Șura Mică funcționează sub directa gestionare și administrare a Soc. PARCURI INDUSTRIALE SIBIU – ȘURA MICĂ SA, întreprindere publică având ca acționar majoritar Comuna Șura Mică, care a fost înființată în anul 2002 și își desfășoară activitatea în baza Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Localizare si acces

Parcul industrial este localizat la periferia nord-estică a comunei Șura Mică, la 10 km NV de municipiul Sibiu pe ruta Sibiu – Ocna Sibiului, având următoarele posibilități de acces:

 • 2 km de la autostrada A1 prin comuna Șura Mică (cu posibilitate de construire a unui drum de acces direct de la ieșirea din autostradă);
 • 6 km de la drumul național DN1;
 • 7 km de la aeroportul internațional Sibiu;
 • 1 km de la linia CFR Sibiu – Ocna Sibiului;
 • 1 km de la traseul mijloacelor de transport în comun.

Infrastructura comună existentă la limita de proprietate a parcelelor

 • rețea de drumuri interioare asfaltate pe două benzi de circulație cu o lățime de 7m;
 • alimentare cu energie electrică prin LES 20 KV cu rețea de distribuție interioară inclusiv stație de conexiuni și posturi de transformare de la medie la joasă tensiune pentru o putere instalată de 14 MW;
 • rețea de iluminat stradal;
 • rețea de gaze naturale de joasă presiune DN 250;
 • rețea de alimentare cu apă potabilă DN 160;
 • rețea de canalizare DN 250-315 cu stație de epurare în incinta parcului;
 • rețea de colectare ape pluviale cu descărcare în 3 canale naturale;
 • rețele de telefonie digitală și internet prin fibră optică sau unde radio.
157443646_5118122674896036_2913051203305675880_n