Note explicative bilant 2022

Reglementările contabile aplicate la întocmirea situaţiilor financiare sunt cele prevăzute de Legea
Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru
aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat în conformitate cu principiile
contabile generale, respectiv: principiul continuităţii activităţii, principiul prudenţei, principiul independenţei
exerciţiului, principiul intangibilităţii, principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii,
principiul intangibilităţii, şi principiul necompensării.

DOWNLOAD PDF