PROCEDURA DE SELECTIE A DIRECTORULUI SOCIETATII PARCURI INDUSTRIALE SIBIU-SURA MICA SA

In aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
întreprinderilor publice actualizata, Societatea Comerciala Parcuri Industriale Sibiu –
Sura Mica S.A. cu sediul in Sura Mica, Parc industrial, Parcela 10, anunță
organizarea selecției pentru postul de director al societății.

DOWNLOAD PDF