CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor

Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Șura Mică S.A.

CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor

în şedinţă extraordinară, pentru data de 19 ianuarie 2024, la sediul Soc. Parcuri
Industriale Sibiu – Şura Mică S.A., Şura Mică, Parc Industrial Parcela 10.

Convocator Adunarea Generala a Acţionarilor [PDF]