PROCEDURA DE SELECTIE A DIRECTORULUI SOCIETATII PARCURI INDUSTRIALE SIBIU-SURA MICA SA

In aplicarea art. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice actualizata, Societatea Comerciala Parcuri Industriale Sibiu –
Sura Mica S.A. cu sediul in Sura Mica, Parc industrial, Parcela 10, anunta
organizarea selectiei pentru postul de director al societatii.

DOWNLOAD PDF