CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor

Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Șura Mică S.A.
CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor
în şedinţă ordinară, pentru data de 30 mai 2024, ora 12:00,la sediul Soc. Parcuri
Industriale Sibiu – Şura Mică S.A., Şura Mică, Parc Industrial Parcela 10

DOWNLOAD PDF

CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor

Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Șura Mică S.A.
CONVOACĂ Adunarea Generala a Acţionarilor
în şedinţă ordinară, pentru data de 05 aprilie 2024, ora 12:00,la sediul Soc. Parcuri
Industriale Sibiu – Şura Mică S.A., Şura Mică, Parc Industrial Parcela 10

DOWNLOAD PDF

Hotararea AGA din data 29.05.2023

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR – Nr. 23-2 din 29.05.2023

Adunarea Generala a Actionarilor Soc. Parcuri Industriale Sibiu-Sura Mica SA,
intrunita in sedinta ordinara in data de 29.05.2023 ora 13.00 la sediul societatii, legal
constituita prin participarea actionarilor reprezentand 91.95402% din drepturile de vot
(Primaria Municipiului Sibiu, Primaria Comunei Sura Mica, S.C. Drumuri si Poduri
S.A. si Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu),

DOWNLOAD PDF

Raportul anual al administratorilor 2022

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, societatea comercială PARCURI INDUSTRIALE SIBIU –
ȘURA MICĂ SA a desfășurat activitatea de administrare și gestionare a Parcului Industrial Șura
Mică în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și ale Planului de
administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 04.05.2017.

DOWNLOAD PDF

Note explicative bilant 2022

Reglementările contabile aplicate la întocmirea situaţiilor financiare sunt cele prevăzute de Legea
Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru
aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat în conformitate cu principiile
contabile generale, respectiv: principiul continuităţii activităţii, principiul prudenţei, principiul independenţei
exerciţiului, principiul intangibilităţii, principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii,
principiul intangibilităţii, şi principiul necompensării.

DOWNLOAD PDF

Bilant 2022

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din

Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu

financiar corespunde cu anul calendaristic.

DOWNLOAD PDF